Datblygu Tref Pontypridd

Ar Dachwedd y 15fed, cyhoeddodd cabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf adroddiad ar y gwaith o adfer canol tref Pontypridd. Yn yr adroddiad mae’n dweud eu bod yn ystyried yr opsiynau datblygu ar gyfer hen safle’r neuadd bingo / Angharads a hefyd 96-99a a 100-102 Taff Street (hen safleoedd M&S a Dorothy Perkins/Burtons). 

Mae’n amlwg i mi, wedi i mi fynd i sawl cyfarfod fel Aelod o’r Senedd ac fel cynghorydd, i drafod y datblygiadau, nad ydi barn y bobl sy’n byw, gweithio a mwynhau Pontypridd yn cael ei glywed gan y rhai sy’n gwneud y penderfyniadau.  

Er mwyn i fi allu eich cynrychioli chi yn well, hoffwn glywed barn y trigolion lleol, busnesau a defnyddwyr y dref i weld be hoffech chi weld yn digwydd gyda’r safleoedd yma. Baswn i’n diolchgar felly petaech chi’n fodlon llenwi’r arolwg byr yma.  

Beth hoffech chi weld ar hen safle’r neuadd bingo?


Dangos 1 ymateb

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd