Cyflwyno Cyfraith i Sicrhau Mynediad at Gynnyrch Mislif Rhad ac Am Ddim yng Nghymru

Ym mis Awst 2022, daeth deddf i rym yn yr Alban yn ei gwneud yn ddyletswydd gyfreithiol i awdurdodau lleol, darparwyr addysg a chyrff gwasanaethau cyhoeddus penodedig ddarparu cynnyrch mislif am ddim a sicrhau eu bod ar gael yn hawdd. Dyma’r wlad gyntaf yn y byd i gyflwyno deddf o’r fath, gyda’r nod o fynd i’r afael â thlodi mislif, hybu urddas mislif a chwalu’r stigma.

 

Er bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fynd i’r afael â thlodi mislif yng Nghymru, ac yn buddsoddi arian i ehangu’r ddarpariaeth o gynnyrch mislif am ddim yn ogystal â hyrwyddo mwy o ddefnydd o gynnyrch sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd, nid yw hyn yn ofyniad cyfreithiol. Mae hyn yn arwain at anghysondeb o ran mynediad a’r math o gynnyrch sydd ar gael, yn dibynnu ar ble mae pobl yn byw yng Nghymru.

 

Rydym am weld cyfraith yn cael ei chyflwyno yng Nghymru i sicrhau’r hawl yma, a diogelu mynediad am ddim ar gyfer y dyfodol.

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd