Ffurflen Cwyn yn Erbyn y Gwasanaeth Bysiau

Oherwydd nifer y cwynion sy'n ymwneud â'r gwasanaeth bws yn y rhanbarth, mae'r rhan hon o'r safle wedi'i chreu fel y gellir monitro'r sefyllfa. Gadewch eich adborth yma.

Os byddai'n well gennych lenwi ffurflen yn ddienw cliciwch yma.

Pa lwybr ydych chi'n cwyno amdano?


Dangos 1 ymateb

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd