Pobl Ifanc yn ymuno â Heledd Fychan AS ar brofiad gwaith

Yr wythnos yma, rwyf i a’r tim wedi cael cwmni dwy o ddisgyblion Ysgol Plas Mawr ar brofiad gwaith gyda ni. Mae Hana a Seren wedi bod yn helpu'r tîm gydag amrywiaeth o tasgau amrywiol ac yn ymuno â mi ar ymweliadau i gwrdd ag etholwyr. Diolch i'r ddwy ohonoch am eich gwaith caled. Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r profiad gymaint ag y gwnaethom ni!

Pam dod am brofiad gwaith?

Hana:Roeddwn yn awyddus i ddod at Heledd am brofiad gwaith gan fod gen i ddiddordeb yn y maes gwleidyddol ac eisiau cael profiad o weld pa fath o beth sy’n mynd ymlaen o ddydd i ddydd fel Aelod Seneddol. Rwyf wir wedi gwerthfawrogi’r amserlen o weithgareddau amrywiol mae’r staff wedi ei roi at ei gilydd sydd wedi gwneud y profiad yn hynod o bleserus.”Seren: “Rwyf wedi mwynhau’r profiad o weld yr ochr mwy ymarferol o’r byd gwleidyddol, a hefyd y cyfle i wneud ymweliadau i sefydliadau hynod o ddiddorol, er enghraifft fferm gynaliadwy. Mae’r profiad gwaith gwir wedi bod yn agoriad llygaid i’r pethau bach sy’n digwydd o fewn ein cymuned a fedr gwneud gwahaniaeth positif enfawr. 

Yn ogystal rwyf wedi cael y cyfle i weld yr holl waith sy’n mynd ymlaen tu ôl i’r llenni, tu hwnt i’r hyn rydym yn gweld yn y cyfryngau, sydd yn fy marn i wedi bod yn werthfawr iawn!”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-07-24 09:42:10 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd