Prosiect Adfywio Ynysybwl

Heddiw (4 Tachwedd 2021), cefais y pleser o ymweld â Phrosiect Adfywio Ynysybwl. 

Roedd yn wych clywed gan y staff a gwirfoddolwyr am yr holl fentrau gwahanol, a'r effaith gadarnhaol y mae'r prosiect wedi ei gael ar bobl yr ardal 

Yn ystod fy ymweliad, cefais y cyfle i fynd ar daith gyda rhai o'r tîm ysbrydoledig sydd yn arwain y prosiect.  Dechreuon yn y swyddfa yn Windsor Place ycyn mynd ar daith ar hyd llwybr Lady Windsor- rhan o daith gerdded Cribin Ddu a ddatblygwyd gan grŵp lleol. 

Fe wnaethom hefyd ymweld gyda Butcher’s Pool sef pwll badlo sy'n eithriadol o boblogaidd gyda teuluoedd lleol.  

Yn olaf, fe orffennais fy ymweliad yn eu menter mwyaf newydd, Caban Guto  lle'r oeddwn yn ddigon ffodus i drio peth o'u bwyd blasus. 

Mae’r hyn y maent wedi'i gyflawni fel cymuned, yn enwedig drwy eu hymagwedd at fywyd sy'n seiliedig ar asedau cymunedol yn ysbrydoledig. 

Dysgwch fwy yma: ProsiectAdfywio Ynysybwl Cymru 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-12-01 17:03:45 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd