Ymweliad â Senedd yr Alban

Yn gynharach yr wythnos hon, ymwelais â Senedd yr Alban wrth i mi gynrychioli Senedd Cymru ar y British Irish Parliamentary Assembly.

Rwy’n Aelod hefyd o’r is-bwyllgor Amgylcheddol a Chymdeithasol ac rydym ar hyn o bryd yn cynnal ymchwiliad i’r ddarpariaeth ar gyfer ieithoedd lleiafrifol brodorol. Cymerwyd tystiolaeth yng Nghymru yn 2019, a dyma oedd ein cyfle ni i glywed am y sefyllfa yn yr Alban mewn perthynas â phob iaith frodorol. Ymhlith y rhai a roddodd dystiolaeth oedd Shirley-Anne Somerville MSP, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Sgiliau, Llywodraeth yr Alban.

Roedd yn hynod ddiddorol clywed gymaint o gyfeiriadau at Gymru gan y rhai a roddodd dystiolaeth, gyda nifer yn adnabod Aled Roberts yn ei rôl fel Comisiynydd y Gymraeg ac yn amlwg wedi’i ysbrydoli ganddo.

Roeddem hefyd yn ffodus i gael taith o amgylch Senedd yr Alban, ac roeddwn wrth fy modd gweld y tebygrwydd o ran ethos a gweledigaeth yr adeilad sy’n debyg i’n Senedd ni o ran bod yn agored a thryloyw. Roeddwn wrth fy modd â’r ffaith bod creche yn yr adeilad, y gellir ei ddefnyddio gan Aelodau, staff ac aelodau’r cyhoedd, a hefyd nad oes sgriniau yn y siambr. Hoffwn weld y run peth yn Senedd Cymru.

Mae ein sesiwn nesaf i fod yng ngogledd Iwerddon, ac edrychaf ymlaen yn fawr at glywed am ddatblygiadau yn Belfast yn arbennig. Mae cymaint y gallwn ei ddysgu oddi wrth ein gilydd o ran cefnogi twf a defnydd ieithoedd brodorol.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-06-29 13:25:01 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd