Angen Gweithredu Brys ar Domenni Glo

Yn dilyn cyhoeddi heddiw’r ffigyrau o ran lleoliad y 327 o domenni glo risg uchel yng Nghymru ar lefel awdurdod lleol, mae’r Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru Heledd Fychan wedi galw am gyhoeddi’r union leoliadau ac i gamau brys gael eu cymryd.

Bellach ystyrir bod 71 o domenni glo yn y categori risg gwaethaf - Categori D - gyda 23 o'r rheini yn Rhondda Cynon Taf. Mae 52 arall yn Rhondda Cynon Taf yng Nghategori C, sydd hefyd yn peri mwy o risg.

Gan ymateb i’r newyddion hyn, dywedodd Heledd Fychan AS: “Dim ond y llynedd gyda’r tirlithriad ym Mhendyrys yn dilyn Storm Dennis, cawsom ein hatgoffa o’r bygythiad a ddaw yn sgil tomenni glo i’r cymunedau sy’n byw yn eu cysgod.

“Gyda’r newyddion bod mwy yn cael eu hystyried yn beryglus, mae angen gweithredu ar frys i glirio’r tomenni hyn unwaith ac am byth a chael gwared ar y perygl.

“Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn dadlau dros bwy ddylai dalu. Mae angen gweithredu nid geiriau ar ein cymunedau, ac anogaf y ddwy Lywodraeth i weithio gyda'u gilydd fel na fyddwn byth eto'n profi trasiedi fel yr hyn a ddigwyddodd yn Aberfan.

“Dylid hefyd dweud wrth y bobl sy'n byw yn y cymunedau sydd fwyaf mewn perygl statws y tomenni glo gerllaw, fel y gallant helpu awdurdodau trwy roi gwybod ar frys am unrhyw newidiadau y gallant eu gweld. Maent eisoes yn byw mewn ofn, a dylem fod yn gwbl dryloyw o ran y risg y maent yn ei hwynebu a'r camau sy'n cael eu cymryd i'w diogelu. "


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-10-26 17:51:26 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd