Myfyriwr prifysgol yn cael profiad gwaith mewn Gwleidyddiaeth gyda Heledd Fychan AS

ros y 2 fis diwethaf mae Poppy, myfyriwr Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol blwyddyn olaf o Brifysgol Abertawe, wedi ymuno â fi a fy nhîm. Mae Poppy wedi helpu’r tîm gydag amrywiaeth o dasgau ymchwil a chefnogi’r tîm yn y Senedd. 

Yn siarad am ei profiad gwaith dywedodd Poppy:

"My experience with Heledd and her lovely team has been excellent and I’m incredibly grateful for the help and support that they provided! It was amazing to get the opportunity to work as an intern in the Senedd and accompany Heledd to meet with different organisations through drop-in sessions. Seeing the passion that politicians and organisations have for their causes was phenomenal."

Gobeithio i chi fwynhau'r profiad, Poppy. Rwyf bob amser yn hapus i gynnig profiad gwaith yn fy swyddfa ym Mhontypridd neu yn y Senedd, os ydych yn adnabod rhywun a allai fod â diddordeb, cysylltwch â ni.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-01-10 10:23:38 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd