Cefngoi gweithwyr Post

Gwnaeth y Post Brenhinol elw o £758 miliwn y llynedd gan gynnig dim ond 2% o godiad cyflog i weithwyr, sy'n cyfateb i doriad cyflog mewn termau real. Byddai’r cynnig diwygiedig o hyd at 5.5% yn gweld buddion gweithwyr presennol yn cael eu tynnu, gan arwain hefyd at doriad cyflog mewn termau real yn ogystal ag amodau gwaeth i staff.

 

Ar 8 o Fedi, ymunais â gweithwyr y Post Brenhinol ar y llinell biced ym Mhontypridd i fynegi fy nghefnogaeth gyda’r holl aelodau sy’n streicio. Mae ein gweithwyr post anhygoel yn gweithio drwy'r flwyddyn ym mhob tywydd, gan ddarparu gwasanaeth hanfodol i'n cymunedau. Maen nhw'n haeddu cael eu trin â pharch a derbyn cyflog teg.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-10-05 14:25:55 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd