Cefnogi iechyd meddwl mamau

Roedd yn hyfryd gallu noddi sesiwn galw heibio gyda Katy, Suzanne a Donna o Mothers Matter i hyrwyddo a dod ag ymwybyddiaeth i’r gwaith gwych y maent yn ei wneud ar draws Rhondda Cynon Taf a thu hwnt i gefnogi menywod a’u teuluoedd yn ystod cyfnod cyn ac ar ôl geni.

Mae Mothers Matter yn ymroddedig i fynd i'r afael yn rhagweithiol â heriau iechyd meddwl amenedigol ymhlith rhieni newydd. Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn cael amser anodd, peidiwch ag oedi cyn estyn allan. Mae Katy a'i thîm anhygoel bob amser yn barod i helpu.

May o gwybodaeth: https://www.mothersmattercic.co.uk/


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-06-12 10:17:24 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd