Achub Bute Cottage Nursery

Heddiw, fe wnes i ymweld a Ysgol Feithrin Bute Cottage (dydd Mercher 3 Tachwedd) ar ôl dysgu am y cynnig gan y cyngor i gyfuno'r ysgol gyda ysgol arall. Byddai'r penderfyniad hwn yn golygu y byddai’r ysgol yn colli ei hannibyniaeth dros addysg y plant. 

Yn ystod fy ymweliad, gwelais yn uniongyrchol yr amgylchedd dysgu gwych sydd wedi ysbrydoli cenedlaethau o blant meithrin a phobl leol i lansio ymgyrch i gadw'r ysgol. 

Mae ymgyrch Save Bute Cottage eisoes wedi gweld dros 1,000 o bobl yn arwyddo deiseb yn erbyn y cynnig i gyfuno'r Feithrinfa ag Ysgol Gynradd Evenlode. 

Rwyf yn cefnogi'n gryf eu hymgyrch i Achub Bute Cottage, ac yn gobeithio y bydd Cyngor Bro Morgannwg yn ail-feddwl eu cynig i uno'r ddwy ysgol. 

I ganfod rhagor o wybodaeth ewch i'r wefan  a llofnodi'r ddeiseb. 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-12-01 16:44:21 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd