Canlyniadau yr arolwg datblygu Canol Trefi : Pontypridd

Ym mis Tachwedd 2021, cysylltodd nifer o etholwyr gyda fy swyddfa ynglŷn â’r hyn yr hoffent ei weld yn digwydd i safleoedd yr hen neuadd Bingo, Marks & Spencers a Dorothy Perkins yng nghanol tref Pontypridd. Cymerodd 75 o bobl ran mewn ymgynghoriad a redais, drwy gwblhau arolwg ar-lein yn ogystal â chysylltu â'r swyddfa'n uniongyrchol. Dyma ganlyniad yr ymatebion a dderbyniwyd gan drigolion sy’n byw, gweithio ac ymweld â Phontypridd.

 

 

 

Diolch i bawb a gymerodd ran yn yr arolwg. Byddaf yn rhannu canlyniadau yr arolwg gyda Cyngor Rhondda Cynon Taf mewn ymateb i'w hymgynghoriad cyhoeddus ar gynllun Creu Lleoedd Pontypridd. 

Os hoffech rannu eich barn ar y cynllun, mae'r ymgynghoriad ar agor tan 29.3.22 

https://lets-talk.rctcbc.gov.uk/let-s-talk-pontypridd-placemaking-plan/brainstormers/pontypridd-placemaking-plan


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-03-24 14:56:32 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd