Plaid Cymru yn Sicrhau Buddsoddiad Mewn Amddiffynfeydd Lliogydd

Trwy'r cytundeb Cydweithredu rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru, mae cyfanswm o £214m yn cael ei fuddsoddi mewn amddiffynfeydd rhag llifogydd ar gyfer cymunedau ledled Cymru.

Bydd yr arian yma’n cael ei wario dros gyfnod o dair blynedd, gyda dros £16.2m yn cael ei ddyrannu i fynd i'r afael yn benodol â llifogydd yn Rhondda Cynon Taf, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Mae Heledd Fychan, Aelod Plaid Cymru o'r Senedd dros Ganol De Cymru, wedi ymgyrchu'n ddiflino am fwy o fuddsoddiad ar gyfer cymunedau sydd wedi dioddef llifogydd yn Ne Cymru, a dywedodd yn dilyn y cyhoeddiad:

"Mae trigolion a busnesau ledled De Cymru wedi dioddef llifogydd dinistriol nifer o weithiau dros y blynyddoedd diwethaf.

"Mae'r cyllid hanfodol hwn, a sicrhawyd drwy Gytundeb Cydweithredu Plaid Cymru gyda Llywodraeth Cymru, yn gam yn y cyfeiriad cywir er mwyn sicrhau bod cartrefi a busnesau ledled y rhanbarth yn cael eu hamddiffyn rhag llifogydd yn y dyfodol. "

 Ychwanegodd Ms Fychan:

"Daw'r buddsoddiad hwn ar ôl blynyddoedd o ymgyrchu i wella darpariaethau atal llifogydd yn fy rhanbarth.

"Mae llawer o waith dal i;w wneud, yn enwedig oherwydd nad ydym dal yn gwybod beth wnaeth digwydd ddwy flynedd yn ôl, ond byddaf yn parhau i weithio gyda cymunedau lleol i  sicrhau'r atebion y maent yn eu haeddu."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-03-28 00:44:45 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd