Plaid Cymru yn ymateb i waharddiad Undeb Rygbi Cymru ar ferched traws yn y gêm

Rhaid i’r corff chwaraeon dychwelyd i'r dull blaenorol o weithredu

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi datganiad yn condemnio penderfyniad Undeb Rygbi Cymru i osod gwaharddiad blanced ar Ferched Traws rhag cymryd rhan mewn rygbi elît yng Nghymru.

Yn eu datganiad ar y cyd, dywedodd Heledd Fychan AS – llefarydd dros Ddiwylliant a Chwaraeon, a Sioned Williams AS – llefarydd dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldeb:

“Mae penderfyniad Undeb Rygbi Cymru i wahardd athletwyr traws yn anghywir, gan ystyried y nifer fach iawn o athletwyr traws sy’n cystadlu yn gyffredinol mewn chwaraeon, a’r ffaith bod yna ddim athletwyr traws wedi eu cofrestru yn y gêm Cymreig.

“Mae’r adwaith yn gorymateb i fater sydd â goblygiadau ehangach i’r Cymru gynhwysol rydym am ei gweld. Datrysiad yw, i broblem sydd ddim yn bodoli.

“Rydym yn annog Llywodraeth Cymru i ofyn am drafodaethau brys gydag URC ar y mater hwn yn unol â nodau'r Cynllun Gweithredu LHDTC+, sy'n rhan o'r cytundeb Cydweithio gyda Phlaid Cymru.

“Roedd y dull blaenorol - o ystyried pob athletwr fesul achos - yn llawer mwy cynhwysol a synhwyrol, a byddem yn annog URC i ailystyried ar frys.

“Mae'r ffordd y mae menywod traws yn cael eu heithrio gan gyrff chwaraeon ar draws y DU yn annog rhai sy'n defnyddio chwaraeon fel gorchudd ar gyfer eu trawsffobia a rhagfarn.

“Mae gan chwaraeon rôl allweddol wrth hyrwyddo adlewyrchiad cynhwysol, amrywiol o ddinasyddion ein byd, gan gynnwys athletwyr traws.

“Dylai cyrff chwaraeon wneud mwy i hyrwyddo cyfranogiad LHDTC+ mewn chwaraeon, fel rhan o ymdrech ehangach tuag at ffyrdd mwy iach o fyw, yn enwedig o ystyried y problemau iechyd meddwl a chyfraddau hunanladdiad i bobl draws.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-09-14 09:50:19 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd