Cynhadledd Hydref Plaid Cymru 2022

Ym mis Hydref, cynhaliodd Plaid Cymru ei chynhadledd flynyddol yn Llandudno. Un o brif themâu’r gynhadledd oedd sut y gallwn ymateb i'r argyfwng Costau Byw. Fe wnaeth Plaid Cymru lansio cynllun deg pwynt "Cynllun y bobl". Bydd y cynllun hwn yn amddiffyn y rhai mwyaf bregus yn ystod yr argyfwng.

Yn ystod y penwythnos cefais hefyd yr anrhydedd o gadeirio'r drafodaeth rhwng Michelle O'Neil, Dirprwy Lywydd Sinn Féin ac Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AS. Bu’n drafodaeth ysbrydoledig lle cawsom y cyfle i ddysgu mwy ynglŷn a sut gallwn efnogi'r bobl rydyn ni'n eu cynrychioli'n. Gallwch wylio’r sesiwn yma: Michelle O'Neill, Adam Price, Heledd Fychan in conversation on the future of Wales and Ireland - YouTube

Dros benwythnos y gynhadledd, fe .es i gwrdd â chynrychiolwyr o sawl sefydliad sy'n gweithio i gefnogi etholwyr ar draws fy rhanbarth gan gynnwys Carers Wales, Alzheimer's Society Cymru, Tenovous, Commmunity Pharmacy Wales ac undeb athrawon NASUWT Cymru. Mae costau byw a mynediad i wasanaethau ymhlith prif bryderon y sefydliadau hyn. Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda nhw ar ôl y gynhadledd a'u cefnogi i wella bywydau'r bobl rydym i gyd yn eu cynrychioli.

Rwy'n falch hefyd o gyhoeddi fy mod wedi cael fy ethol yn ystod Cynhadledd Plaid Cymru fel Cyfarwyddwr Polisi ac Addysg Wleidyddol newydd Plaid Cymru. Mae'n anrhydedd i gael fy ethol gan aelodau'r blaid ac rwy'n edrych ymlaen at gydweithio gyda nhw i ddatblygu rhaglen o bolisïau sy'n parhau i fod o fudd i bobl Cymru. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at greu rhaglen addysg wleidyddol gynhwysol sy'n ysbrydoli eraill i ymhél â gwleidyddiaeth.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-11-08 11:59:46 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd