Cyfiawnder Pensiwn i Fenywod y 1950au

Heddiw clywais leisiau pwerus menywod WASPI sydd wedi dod at ei gilydd i alw am un peth -  cyfiawnder.

Ynghyd â Sioned Williams AS a Rhys ab Owen AS, clywais straeon y menywod sydd wedi cael eu heffeithio gan Ddeddf Pensiwn y Wladwriaeth  a basiwyd gan y Llywodraeth Geidwadol yn 1995.

Pan gytunwyd ar gynlluniau i gynyddu oedran pensiwn gwladol menywod o 60 i 65, ni wnaeth nifer o ferched ddarganfod am y newid nes iddynt gyrraedd yr hyn a gredent oedd eu hoedran pensiwn, 60.

Ni chawsant rybudd priodol ac oherwydd y penderfyniad hwn mae miloedd o fenywod yng Nghymru wedi ddioddef caledi ariannol.

Byddaf yn parhau i ymgyrchu a rhoi llais i'r menywod hyn nes iddynt gael y cyfiawnder maent yn ei haeddu.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-11-27 23:22:30 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd