Pyllau padlo yn RhCT yn ailagor dros yr haf

Yn dilyn amser heriol i bob un ohonom, roedd yn hyfryd ymweld â'r pyllau padlo a'u gwirfoddolwyr ym Mhenygraig a Treorci ddoe.

Roedd yn wych gweld pawb yn mwynhau'r pyllau a gweld a chlywed pa mor boblogaidd oeddynt gyda pobl o bob oed.

Er gwaethaf llacio cyfyngiadau Covid yma yng Nghymru, mae’r pyllau wedi gorfod torri eu niferoedd i hanner dros y gwyliau haf hyn. Mae hyn er gwaethaf y ffaith bod cyngor RhCT wedi caniatáu i'r Lido ym Mhontypridd gynyddu eu capasiti.

Yn ôl y gwirfoddolwyr y siaradais â hwy, dywedwyd wrthynt gan y Cyngor fod hyn oherwydd bod pyllau padlo ar hyn o bryd yn cael eu categoreiddio yr un modd â phyllau nofio a Lidos gan Nofio Cymru. Ac er bod y pyllau padlo  yn cael eu defnyddio at wahanol ddibenion, mae'n rhaid iddynt ddilyn yr un canllawiau pellhau cymdeithasol o hyd.

O wrando ar eu pryderon mae'n amlwg bod angen canllawiau penodol arnom ar gyfer pyllau padlo, sy'n wahanol i byllau nofio a lidos. Rwy'n cefnogi eu hymgyrch ar gyfer y newid hwn, ac rwyf eisoes wedi ysgrifennu at Gyngor RhCT a Nofio Cymru am y mater.

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth hwyl i'w wneud yr haf hwn, yna mae'r pyllau padlo ar agor trwy gydol y gwyliau. Gellir archebu tocynnau i’r ddau yr ymwelais â nhw trwy'r dolenni isod:

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Francis Whitefoot
    published this page in Newyddion 2021-07-30 13:23:17 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd