Heledd Fychan AS yn ymweld â Ty Hafan

Cefais yr anrhydedd o ymweld â hosbis plant Tŷ Hafan ym Mhenarth. Nod Tŷ Hafan yw diwallu holl anghenion plant a phobl ifanc Cymru sy’n byw bywydau byr, am ddim.

Mae'r hosbis a'u staff yn achubiaeth i blant a'u teuluoedd yn fy rhanbarth a thu hwnt, felly roedd hi'n fraint treulio ychydig oriau yn ymweld a’r cyfleusterau a thrafod yr heriau y mae sefydliadau fel hyn yn wynebu oherwydd costau byw ac argyfwng ynni cynyddol.

 

Mae Tŷ Hafan wedi gweld eu costau ynni'n cynyddu i £500,000 y flwyddyn o gymharu â £100,000. Mae'r newid hwn yn bryderus iawn yn enwedig gan bydd y cynydd hefyd yn effeithio ar deuluoedd sydd â phlant â chyflyrau sy'n byrhau bywyd sy'n dibynnu ar offer achub bywyd 24/7 yn y ty.

 

Rwy'n edrych ymlaen at ddatblygu'r berthynas rhwng fy swyddfa a Thŷ Hafan ac rwyf yn adleisio eu galwadau i gyflenwyr ynni yn y DU i gefnogi teuluoedd sy'n dibynnu ar offer achub bywyd ar frys.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-10-05 15:09:39 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd