Heledd Fychan MS i gynnal trydydd digwyddiad costau byw

 

Disgwylir i gymunedau Cymru wynebu sawl argyfwng y gaeaf hwn oherwydd y cynnydd mewn costau byw. Oherwydd hyn, rwyf yn gwahodd sefydliadau sy’n gweithio ar draws y rhanbarth i rannu eu profiadau ynglŷn a sut mae'r argyfwng yn taro’r rheiny mae nhw’n eu cefnogi, a pha effaith y mae hyn yn ei gael ar allu eu sefydliadau i ddarparu cymorth. Dyma’r trydydd digwyddiad o’r fath yr wyf i a fy nhîm wedi trefnu eleni, ac mae croeso cynnes i fynychwyr sydd wedi bod o’r blaen yn ogystal a rhai newydd. 

 

Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i sefydliadau siarad yn uniongyrchol â’i gilydd am effaith yr argyfwng y maent yn ei weld yn ein cymunedau, sut y maent yn ymateb, eu cynlluniau ar gyfer y gaeaf, a pha gymorth y gallai fod ei angen arnynt. 

Er bod nifer o’r ysgogiadau allweddol yn parhau i fod o dan reolaeth San Steffan, mae llawer y gall Cymru ei wneud yn annibynnol i ymateb, megis capio codiadau rhent tai cymdeithasol, cyflwyno targedau ar gyfer dileu tlodi plant, a dechrau trafodaethau gyda awdurdodau lleol ar ddiddymu dyled i’r rheini ag ôl-ddyledion treth cyngor. Hoffwn glywed gan sefydliadau ynglŷn a sut y gallwn gydweithio i gyfyngu ar effaith y trychineb costau byw, a sut y gall sefydliadau cymunedol a chyrff sector cyhoeddus gydweithio’n lleol i helpu i fynd i’r afael â hyn. 

Os hoffech fynychu y digwyddiad hwn gallwch archebu lle trwy’r ddolen isod: 

https://www.eventbrite.co.uk/e/cost-of-living-networking-event-south-wales-central-tickets-419495932627 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad cysylltwch â mi drwy 

Ffôn: 01443 853214 

Ebost: [email protected] 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-09-26 14:29:42 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd