Heledd Fychan AS Yn Cefnogi Sreic y Nyrsys

Dydd Iau 15 Rhagfyr, ymwelodd Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru, gyda nyrsys oedd ar streic y tu allan i Ysbyty Brenhinol Morgannwg i fynegi ei chefnogaeth a’i chydsafiad â’u hymgyrch.

Hon oedd y streic fwyaf erioed gan nyrsys yn y DU, a’r tro cyntaf i’r RCN weithredu ledled y DU yn y 106 mlynedd mae wedi bodoli– arwydd clir o ddifrifoldeb y sefyllfa.

Wrth siarad ar ôl yr ymweliad, dywedodd Ms Fychan: “Mae’n amlwg bod cymryd y penderfyniad i streicio yn anodd i bawb y siaradais â nhw, ond roedd aelodau’r RCN yn amlwg yn teimlo nad oedd dewis arall ganddynt. 

“Mae ein gwasanaeth iechyd dan bwysau aruthrol a gyda phrinder staff ar draws holl sectorau’r GIG a gofal cymdeithasol, mae ein gweithwyr gofal iechyd yn pryderu bod hyn yn effeithio ar ddiogelwch cleifion ac ansawdd y gofal y gallant ei ddarparu.

“Maen nhw hefyd wedi ymlâdd, yn gweithio oriau ychwanegol yn rheolaidd heb dâl ac o dan bwysau cyson. Digon yw digon.

“Dylai pawb dderbyn cyflogau a thelerau ac amodau teg, ac mae’n sgandal bod llawer o bobl sy’n gweithio yn ein hysbytai yn gorfod troi at fanciau bwyd am gymorth. Rwy’n galw ar Lywodraeth Cymru i gwrdd â’r RCN a chymryd camau i gefnogi ein nyrsys a diogelu dyfodol y GIG yma yng Nghymru.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-12-16 11:32:12 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd