Heledd Fychan AS yn codi pryderon am ddyfodol Swyddfa Bost Pontypridd

Yn dilyn y newyddion bod y rhai sydd yn rhedeg Swyddfa Post Pontypridd yn rhoi gorau iddi ar y 23 o Ragfyr 2022, mae’r Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan, wedi codi pryderon yn y Senedd. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu at Swyddfa’r Post, sydd wedi cadarnhau eu bod yn chwilio am weithredwyr newydd ond nad oes ganddynt ar hyn o bryd i gymryd drosodd y gwasanaeth.

Ar ôl ymgyrchu’n llwyddiannus yn y gorffennol i’r Swyddfa Bost ail-agor pan oedd hi’n Gynghorydd dros ward Tref Pontypridd, mae Heledd yn ymwybodol iawn o ba mor bwysig yw’r gwasanaeth i’r dref yn ogystal â chymunedau cyfagos. Er nad yw gwasanaethau post wedi’u datganoli i’r Senedd, mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru yn cyfarfod yn rheolaidd â Swyddfa’r Post ac wedi cytuno i godi’r mater gyda nhw yn eu cyfarfod nesaf.

Dywedodd Heledd Fychan AS: “Mae cael Swyddfa Bost yng nghanol tref Pontypridd yn hanfodol i’r dref a’r trigolion cyfagos. Gyda mwy a mwy o fanciau wedi cau, fel yr HSBC ym Mhontypridd, mae Swyddfa’r Post wedi dod yn bwysicach fyth i gynifer o bobl drwy eu cefnogi â’u hanghenion bancio, yn ogystal â llu o wasanaethau gwahanol.

“Rhaid i ni beidio â cholli Swyddfa Bost Pontypridd, ac rwy’n annog Swyddfa’r Post i ddod o hyd i ateb brys fel bod y gwasanaeth yn parhau ar ôl y Nadolig.”

Mynegodd Heledd Fychan AS hefyd ei chefnogaeth i staff y Post Brenhinol sy’n streicio ar hyn o bryd er mwyn diogelu eu telerau ac amodau eu hunain yn ogystal â gwasanaethau’r post brenhinol. Ychwanegodd: “Mae Swyddfa’r Post a’r Post Brenhinol yn wasanaethau hanfodol, a rhaid gwneud mwy i’w hamddiffyn.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-12-09 16:20:58 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd