Heledd Fychan MS yn ymuno â Yes Cymru i orymdeithio dros annibyniaeth yng Nghaerdydd

Ddoe, roeddwn i’n un o filoedd a orymdeithiodd yng Nghaerdydd i gefnogi annibyniaeth i Gymru. Hon oedd yr orymdaith gyntaf i mi allu ymuno â hi ers cyn y pandemig, ac roedd yr awyrgylch yn gadarnhaol ac yn galonogol - gwrthgyferbyniad llwyr i wleidyddiaeth y DU ar hyn o bryd.

 

Roedd yn dilyn cyhoeddi adroddiad pwysig a gomisiynwyd gan Blaid Cymru gan yr Athro John Doyle, Athro Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Dinas Dulyn a Golygydd y cyfnodolyn Irish Studies in International Affairs sydd i’w weld yma.

Dengys y byddai bwlch cyllidol Cymru annibynnol yn ffracsiwn o’r ffigur a adroddwyd yn flaenorol – tua £2.6bn sy’n sylweddol is na’r ffigur a ddyfynnir yn aml o £13.5bn.

Roedd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price yn llygad ei le i nodi pa mor bwysig yw hyn,gan ei fod yn profi y byddai’r diffyg cyllidol y byddai Cymru annibynnol yn ei wynebu yn gwbl gyffredin i wledydd cymaradwy ac nid yw’n cyfateb mewn unrhyw ffordd i’r rhwystr mae eraill wedi ceisio’i gyflwyno fel dadl yn erbyn annibyniaeth.

Nid yw Cymru’n rhy fach nac yn rhy dlawd i fod yn annibynnol. Yn fy marn i, ni allwn fforddio peidio â bod yn annibynnol. Mae Llywodraeth y DU wedi profi dro ar ôl tro na fydd buddianau Cymru byth yn flaenoriaeth iddynt. Dylai penderfyniadau am Gymru gael eu gwneud yma yng Nghymru – dyma’r unig ffordd i wireddu’r math o Gymru yr ydym ei heisiau a’i hangen, sy’n trin pawb yn gyfartal.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-10-05 15:27:30 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd