Heledd Fychan AS Yn Mynnu Mwy o Gefnogaeth i Gymunedau Mewn Perygl o Lifogydd

Mae’r wythnos hon yn nodi tair blynedd ers i lifogydd dinistriol daro cymunedau ar draws Canol De Cymru o ganlyniad i Storm Dennis.

Wrth siarad yn ystod cwestiynau i’r Prif Weinidog yn y Senedd heddiw, amlinellodd Aelod Senedd Plaid Cymru Heledd Fychan yr effaith barhaus ar blant ac oedolion sy’n byw yn y cymunedau gafodd eu heffeithio, a galwodd ar Lywodraeth Cymru i ddarparu mwy o gymorth, gan gynnwys gwasanaethau iechyd meddwl yn ogystal â buddsoddi mewn sefydlu grwpiau gweithredu llifogydd.

Yn siomedig, gwrthododd Lesley Griffiths AS, a oedd yn dirprwyo ar ran y Prif Weinidog, ei cheisiadau am gymorth.

Wrth ymateb i’r cadarnhad nad oes unrhyw gymorth pellach yn cael ei gynllunio ar gyfer y bobl y mae’n eu cynrychioli, dywedodd Heledd Fychan AS:

“Mae plant ac oedolion yn parhau i ddioddef trawma yn dilyn llifogydd dinistriol 2020, gan fyw mewn ofn bob tro y bydd hi'n bwrw glaw yn drwm a methu â chysgu.

“Mae rhai hyd yn oed wedi cael gwybod gan Cyfoeth Naturiol Cymru bod perygl i’w bywydau pe bai eu cartrefi’n dioddef llifogydd yn y dyfodol, sy’n golygu nad ydyn nhw’n unig yn ofni y bydd eu cartrefi’n cael eu difrodi ond bod eu bywydau mewn perygl.

“Mae gan Lywodraeth Cymru ddyletswydd i wneud mwy i gefnogi plant ac oedolion sy’n byw mewn cymunedau sydd mewn perygl, gan gynnwys darparu mynediad at gymorth seicolegol yn ogystal â chefnogi sefydlu grwpiau gweithredu llifogydd.

Bydd hi’n dair blynedd ers Storm Dennis mewn rhai dyddiau, ac mae nifer o ddioddefwyr yn teimlo eu bod wedi’u hanghofio’n llwyr.

“Er na allwn addo na fydd llifogydd yn eu cartrefi a’u busnesau eto, mae’n rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i leihau risg a sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi pe bai’r gwaethaf byth yn digwydd eto.

“Heddiw, rwy’n ail-gadarnhau fy ymrwymiad i barhau â’u brwydr am gyfiawnder, ac i sicrhau eu bod yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-02-15 11:06:39 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd