Heledd Fychan AS yn mynychu agoriad Cylch Meithrin newydd yng Nghilfynydd

Roedd yn bleser mynychu agoriad swyddogol y cylch meithrin newydd yng Nghilfynydd a Phont Norton ar y 6 o Fedi.

Mae mynediad i ofal ac addysg blynyddoedd cynnar Cymraeg mor bwysig i gymunedau fel hyn a dyfodol y Gymraeg.

Da iawn i Mudiad Meithrin a phob lwc i'r holl staff a gwirfoddolwyr.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-10-05 14:40:57 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd