Canlyniadau Arolwg Yr Wythnos Werdd

Heddiw, rydym yn cyhoeddi canlyniadau ein harolwg diweddar a gynhaliwyd gennym yn ystod Wythnos Werdd Pontypridd. Roedd yn agored i bawb ar draws Rhanbarth Canol De Cymru, a hoffem ddiolch i bawb a gwblhaodd yr arolwg ar-lein neu a stopiodd sgwrsio â Heledd a'r tîm yn ystod yr wythnos. Bydd eich sylwadau a'ch syniadau yn helpu i lunio gwaith Heledd yn y Senedd, a'n gwaith fel tîm yn lleol i gefnogi ein cymunedau yn yr ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur.

Gellir gweld crynodeb o'r canlyniadau isod.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-10-14 15:07:41 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd