Heledd Fychan AS yn croesawu ymestyn prydau ysgol am ddim

Mae'r Aelod o'r Senedd Plaid Cymru Heledd Fychan wedi croesawu’r cyhoeddiad heddiw y bydd £70 miliwn o gyllid yn cefnogi’r cam nesaf yn y gwaith o ehangu prydau ysgol am ddim ym mhob ysgol gynradd yng Nghymru, diolch i’r Cytundeb Cydweithio rhwng Plaid a Llywodraeth Cymru.

O fis Medi 2023, bydd y rhan fwyaf o ardaloedd Awdurdodau Lleol Cymru yn darparu prydau ysgol i blant blynyddoedd 3 a 4. Bydd y rhaglen wedyn yn ehangu ymhellach ym mis Ebrill 2024, gan gyrraedd blynyddoedd pump a chwech.

Lle mae awdurdodau lleol yn gallu ymestyn hyn yn gynt, maent wedi cael eu hariannu i wneud hynny.

Mae £260m wedi'i ymrwymo i weithredu'r rhaglen yng Nghymru dros dair blynedd. Mae hyn yn cynnwys £60m o gyllid cyfalaf ar gyfer awdurdodau lleol a fuddsoddwyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf i gefnogi gwelliannau i gyfleusterau ceginau ysgol, gan gynnwys prynu offer a diweddaru systemau digidol.

Fel rhan o Gytundeb Cydweithio Plaid Cymru gyda Llywodraeth Cymru, bydd pob disgybl ysgol gynradd yng Nghymru yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim erbyn 2024.

Mewn ymweliad diweddar a Ysgol Garth Olwg, gwelodd Heledd y polisi ar waith yn ystod amser cinio prysur yn y ffreutur ac wrth siarad yn dilyn yr ymweliad, dywedodd: “Roedd yn wych ymweld a Ysgol Garth Olwg, a gweld disgyblion yn mwynhau pryd o fwyd blasus a maethlon o ganlyniad i'r cytundeb Cydweithio.

“Ni ddylai unrhyw blentyn fod yn llwgu, a chredwn fod cinio ysgol am ddim yn gam hanfodol tuag at fynd i’r afael â thlodi plant.

"Yn bersonol, hoffwn weld y ddarpariaeth yn cael ei ehangu i ddisgyblion oed uwchradd hefyd - rhywbeth y byddaf i a fy nghydweithwyr Plaid Cymru yn parhau i wthio amdano."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Heledd Fychan
    published this page in Newyddion 2023-05-11 13:51:21 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd