Digwyddiad rhwydwithio costau byw - Ionawr 2023

Hwn oedd y pedwerydd digwyddiad mewn cyfres ogyfleoedd rhwydweithio yng Nghanol De Cymru agynhaliwyd gan fy nhîm a minnau ynglŷn â’r argyfwngCostau Byw. 

Cynhaliwyd y digwyddiad cyntaf yn Neuadd Eglwys Sant Dyfrig, Trefforest ymmis Chwefror 2022. Clywodd y mynychwyr adroddiadau gan Fanciau BwydPontypridd a Thaf Elái am effaith yr argyfwng Costau Byw ar eu gwaith i geisiosicrhau bod gan bawb fwyd a chartref cynnes a’u bod yn cael eu cyfeirio iwasanaethau eraill. Siaradodd Cynulliad Pobl Cymru yn y digwyddiad hefyd. 

Yn nigwyddiad rhwydweithio Taf Elai ym Mhont-y-clun ym mis Gorffennaf 2022,rhoddodd yr elusen People & Work gipolwg ar sefydliadau yn y Rhondda a'rgwaith y maent yn ei wneud gwybodaeth a data yn hygyrch i bobl. Siaradoddbanc bwyd Taf Elai am dlodi tanwydd a’u cynllun tocynnau tanwydd. 

Yn nigwyddiad Strategaeth Bryncynon ym mis Hydref 2022, clywsom am waithCyngor ar Bopeth ar draws y Rhanbarth a gwaith y Pantrioedd Bwyd a’ranghenion cynyddol y maent yn eu gweld yng Nghwm Cynon. RhoddoddClimate Cymru gyflwyniad am eu gwaith a’u gweledigaeth. Mae Climate Cymruyn rhwydwaith gweithredol o bron i 300 o sefydliadau o bob sector a dros13,000 o unigolion o bob rhan o Gymru, sy’n pryderu am newid hinsawdd a’rcyswllt rhwng hyn ar argyfwng costau byw. 

Ym mhob digwyddiad, mae'r rhai a fynychodd wedi gallu cysylltu â sefydliadaueraill am yr argyfwng, rhannu syniadau ac archwilio sut y gallant gydweithio igefnogi'r gymuned yn lleol. 

Ffocws ein digwyddiad diweddaraf ym Mhontypridd ym mis Ionawr 2023 oeddmaterion rheoli arian a sut mae cynnydd mewn costau yn effeithio ar y defnyddo ynni. 

Diolch i’r holl sefydliadau canlynol a fynychodd ac a rannodd eu profiadau: 

Citizens Advice Rhondda Cynon Taf, Cwmpas, Penderyn Communitycentre, The National Lottery Community fund, New Horizons, InterlinkRCT, BCT Wales, Home4U, Coalfields Regeneration Trust, CommunityFoundation Wales, AgeCymru, Taf Ely Foodbank, local food pantries, GTWales, YRP Ynysybwl, 

 

Darllenwch yr adroddiad o’r digwyddiad drwy glicio ar y llun isod:


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd