Digwyddiad Costau Byw yn Amlygu Effaith yr Argyfwng ar ein Cymunedau

Ar 27 Hydref, daeth sefydliadau o Rhondda Cynon Taf, Caerdydd a Bro Morgannwg i gyd at ei gilydd mewn digwyddiad a drefnwyd gan Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan.

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn The Feelgood Factory yn Bryncynon Strategy, yn gyfle i sefydliadau ac unigolion sy'n gweithio i gefnogi pobl sy'n cael eu heffeithio gan yr argyfwng costau byw, ddod at ei gilydd a rhannu'r hyn y maent yn ei weld trwy eu gwaith. Roedd hefyd yn gyfle iddynt rannu syniadau ac arfer da, tra hefyd yn trafod pa gamau y gall Llywodraethau Cymru a’r DU eu cymryd i ddarparu mwy o gymorth.

Yn siarad ar ol y digwyddiad, dywedodd Heledd Fychan AS: “Mae pawb sy’n bresennol yn gweld cynnydd yn y galw, gyda mwy o bobl mewn argyfwng angen cymorth brys.

“Mae pobl yn ei chael hi’n anodd i ddod o hyd i arian i allu bwyta a chynhesu eu cartrefi, a dywedodd sefydliadau eu bod yn gweld mwy a mwy o bobl yn cymryd mesurau enbyd fel benthyca arian gan fenthycwyr arian didrwydded.

“Mae’r argyfwng yn creu pobl digartref, ac yn cael effaith ddifrifol ar iechyd meddwl a lles pobol o bob oed.

“Gall Lywodraethau Cymru a’r DU, ac mae angen iddynt wneud mwy i sicrhau nad oes neb yn marw’r gaeaf hwn oherwydd na allant fforddio hawliau dynol sylfaenol fel bwyd, a chartref cynnes a diogel.”

 

Darllen y adroddiad yma


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-11-01 14:01:24 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd