Rhwydwaith Seneddwyr Merched y Gymanwlad

Wythnos diwethaf, cefais yr anrhydedd o gael fy newis i fod yn rhan o ddirprwyaeth y Senedd i Gynhadledd Seneddwyr Merched y Gymanwlad Ynysoedd Prydain a Môr y Canoldir yn Gibraltar. Roedd thema eleni yn canolbwyntio ar sut y gallwn ddenu a chadw Seneddwyr Benywaidd Effeithiol.

Cefais y pleser o gyflwyno Argymhellion Amrywiaeth ar gyfer Diwygio’r Senedd i'r gynhadledd. Roedd yn wych rhannu arferion da a chlywed am yr heriau gwahanol y mae'r Seneddau'n eu hwynebu ar draws y Gymanwlad a sut maen nhw’n datblygu rhaglenni i wella amrywiaeth a chynhwysiad wrth wneud penderfyniadau.

Roedd yn wych gweld cymaint o ferched yn cefnogi ei gilydd, er gwaethaf rhai gwahaniaethau yn ein gwleidyddiaeth.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-11-08 12:05:30 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd