Cystadleuaeth Nadolig

Heddiw, rwyf yn lansio cystadleuaeth i blant ysgolion cynradd i ddylunio cerdyn Nadolig neu addurn.

Thema cystadleuaeth Nadolig eleni yw ‘Nadolig Gwyrdd’

Gyda'r argyfwng hinsawdd a natur yn fater pwysig i bawb, rwy'n annog plant ysgolion cynradd ledled rhanbarth Canol De Cymru i ddylunio Cerdyn Nadolig neu addurn wedi'i wneud o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu.

Bydd dau gategori: un ar gyfer plant dan 7 oed ac un arall ar gyfer plant 7-11 oed.

Bydd llun o'r dyluniadau buddugol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer fy e-gerdyn Nadolig a gwahoddir dosbarth yr enillwyr i gwrdd â mi yn y Senedd. 

I gystadlu, rwy'n gofyn i athrawon / rhieni neu gofalwyr i anfon llun o'r cerdyn neu'r addurn trwy e-bost at [email protected] ynghyd â'r ffurflen gais sydd wedi ei atodi.

Fe fydda i a fy nhîm yn eu beirniadu ar ôl y dyddiad cau ar 1af Rhagfyr.

Cyhoeddir yr enillwyr ar 6ed Rhagfyr.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-11-01 14:03:09 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd