Galw am Welliannau Brys i Wasanaethau Bws Lleol

Heledd yn Galw am Welliannau Brys i Wasanaethau Bws Lleol

 

Heddiw, siaradodd yr Aelod o’r Senedd Heledd Fychan yn y Senedd, gan alw am welliannau brys i wasanaethau bysiau ledled Canol De Cymru.

Gan ddefnyddio ei chymuned, sef Pontypridd, fel enghraifft, siaradodd yn rymus am yr effaith y mae diffyg, neu anghysondeb gwasanaethau, yn ei gael ar drigolion Graigwen,: “Mae llawer o bobl oedrannus yn byw yn fy nghymuned, ac yn gwbl ddibynnol ar y bws i gael mynediad at wasanaethau sylfaenol. Cyn y pandemig, roeddem wedi bod yn galw am welliannau. Roedd y gwasanaeth bws yn annibynadwy; roedd yn gorffen am 5:30pm bob dydd; nid oedd yn rhedeg ar ddydd Sul nac ar ŵyl banc ac nid oedd ychwaith yn rhedeg i ben y bryn i wasanaethu'r rhai sy'n byw ar y strydoedd ar ben yr ystâd. Teimlai pobl wedi eu hynysu ac wedi'u cyfyngu i'w cartrefi gan na allent ddibynnu ar y gwasanaeth bysiau. Roeddent hyd yn oed yn cael trafferth dod o hyd i dacsi i fynd â nhw i apwyntiadau meddygol pe bai'r apwyntiad yn gwrthdaro a amser mynd i, eu gasglu, o’r ysgol ac yn bryderus unrhyw bryd y byddai'n rhaid iddynt fynd i unrhyw le gan na allent fod yn sicr y byddai bws yn dod. Mae hyd yn oed yr arhosfan bysiau yn annigonol gan nad yw'n darparu cysgod rhag y glaw. ”

 

Rhannodd hefyd enghreifftiau gyda'r Senedd gan bobl sy'n byw yn Cilfynydd a Glyncoch, a oedd wedi cysylltu â Heledd cyn y ddadl, gan rannu sut y maen’t yn dibynnu ar fysiau i gyrraedd y gwaith, i apwyntiadau meddygol, i fynd i siopa, i fynd â'u plant i'r ysgol ac i gymdeithasu, a sut mae annibynadwyedd y gwasanaeth yn effeithio ar bob un o'r rhain. Mae eraill wedi colli apwyntiadau meddygol gan gynnwys brechiadau covid ac apwyntiadau ysbyty yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, er gwaethaf gadael dwy neu dair awr i wneud yr hyn a ddylai fod yn siwrnai ugain munud ar y mwyaf.

 

Mae edau gyffredin yn rhedeg trwy'r holl ohebiaeth y mae wedi'i derbyn ar fater bysiau lleol. Fel y dywedodd Heledd yn ystod wrth gloi ei haraith: “Mae pobl yn teimlo eu bod yn angof, yn cael eu tanbrisio ac nad oes unrhywun yn gwrando arnyn nhw. Maent yn bryderus ac wedi eu hynysu. Gall y Llywodraeth newid hyn. Dylai'r Llywodraeth newid hyn. Mae angen gweithredu nid geiriau yn unig. Ac mae angen gweithredu ar fyrder. ”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Francis Whitefoot
    published this page in Newyddion 2021-06-24 16:07:37 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd