Heledd Fychan AS: Yn Mynegi Siom ynghylch Cynnwys Adroddiadau Llifogydd

 

Yn dilyn galwadau yr wythnos diwethaf gan Heledd Fychan AS i weddill yr adroddiadau ar lifogydd 2020 gael eu cyhoeddi, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cyhoeddi tri adroddiad arall heddiw.

Mae rhain yn canolbwyntio ar;

- Bontypridd

- Nantgarw a Glan-Bad

- Hirwaun

Wrth ymateb i gyhoeddi’r adroddiadau, dywedodd Heledd Fychan AS: “Er fy mod yn croesawu cyhoeddi’r adroddiadau hyn o’r diwedd, rwy’n siomedig o weld mai ychydig iawn o atebion neu sicrwydd y maent yn eu darparu i drigolion a busnesau a ddioddefodd llifogydd. 

“Dywedwyd wrthyf dro ar ôl tro gan gynrychiolwyr y Blaid Lafur yn lleol y byddai ymchwiliad annibynnol yn cymryd gormod o amser ac y byddai’r adroddiadau Adran 19 yn ddigonol, ac eto o’m darlleniad cyntaf o’r tri, mae gennyf nifer o gwestiynau a phryderon.

 “Mae cymunedau yn dal i fyw mewn ofn. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, dylem allu rhoi mwy o sicrwydd i’r rhai yr effeithiwyd arnynt.

“Byddaf yn parhau i weithio gyda thrigolion a busnesau yr effeithiwyd arnynt i sicrhau nad ydym yn anghofio beth ddigwyddodd a bod popeth posibl yn cael ei wneud i sicrhau eu bod yn parhau i gael eu cefnogi a’u hamddiffyn rhag llifogydd yn y dyfodol.”


Dangos 2 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-01-31 17:03:18 +0000
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-01-31 17:03:18 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd