Plaid Cymru yn mynnu "Cywirwch y cofnod am Ymchwiliad COVID

Penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod ymchwiliad i Gymru wedi 'trosglwyddo'r holl reolaeth i Boris Johnson'

Ddoe (26 Ebrill 2022) ysgrifennodd Plaid Cymru at y Prif Weinidog i ofyn am gywiro'r cofnod ar ei ddatganiad ynghylch gallu Llywodraeth y DU i arwain yr ymchwiliad i COVID-19 yng Nghymru.

Wrth ymateb i gwestiwn gan Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan, dywedodd y Prif Weinidog na fydd Llywodraeth y DU yn arwain yr ymchwiliad. Bydd hynny'n gyfrifoldeb i'w gadeirydd annibynnol, y Farwnes Heather Hallett." 

Fodd bynnag, mae llefarydd Plaid Cymru ar Iechyd, Rhun ap Iorwerth AS, yn nodi yn y llythyr fod hyn yn gwbl groes i ddatganiad a wnaed gan y Farwnes Heather Hallett, sy'n datgan mai'r Prif Weinidog sydd â'r penderfyniad terfynol ar y Cylch Gorchwyl. 

Dywedodd Heledd Fychan mewn ymateb i'r llythyr yn cael ei anfon:

"Hyd yma, mae 10,082 o bobl yng Nghymru wedi marw o ganlyniad i Covid. Mae'n siomedig bod y Prif Weinidog yn dal i wrthod cefnogi Ymchwiliad Covid i Gymru.

"Pan dorrodd y newyddion fod Boris Johnson wedi cael dirwy am dorri'r gyfraith, roedd y Prif Weinidog ymhlith y nifer oedd yn galw am ei ymddiswyddiad. Eto i gyd, mae gennym sefyllfa lle mae'r Prif Weinidog yn fodlon ymddiried yn yr un person hwnnw sy'n gyfrifol am ymchwiliad i'r ffordd yr ymdriniwyd â COVID-19 yng Nghymru yn seiliedig ar y dybiaeth anghywir nad yw rywsut yn gyfrifol amdano.

"Yr wythnos hon mae gennym nodyn atgoffa arall o bwysigrwydd ymchwiliad COVID, yn dilyn dyfarniad yr Uchel Lys bod polisïau'r llywodraeth ar ryddhau cleifion sydd heb eu profi o'r ysbyty i gartrefi gofal yn Lloegr yn anghyfreithlon. Cyflogwyd yr un arferion gan Lywodraeth Lafur Cymru ar gyfer cleifion yng Nghymru. 

"Rhaid i'r Prif Weinidog gywiro ei ddatganiad, ac ateb y cwestiwn gwreiddiol: Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o allu Llywodraeth y DU i arwain yr ymchwiliad i COVID-19 yng Nghymru?

"Wrth wadu ymchwiliad sy'n benodol i Gymru i ni, trosglwyddodd y Prif Weinidog Llafur yr holl reolaeth i Boris Johnson."

Darllen y llythyr Llawn isod

 

 

  

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-04-29 12:51:40 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd