Angen i Lywodraeth Cymru wneud mwy i sicrhau dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol bellach wedi agor ym Moduan, mae llefarydd Plaid Cymru dros y Gymraeg a diwylliant, Heledd Fychan AS, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i sicrhau dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol.

Wrth siarad o’r maes, pwysleisiodd Heledd Fychan, llefarydd Plaid Cymru dros y Gymraeg, bwysigrwydd yr ŵyl i Gymru a’r Gymraeg, gan gydnabod yr heriau mae’r sefydliad wedi ei wynebu yn sgil Covid, Brexit a’r argyfwng costau byw.

Dywedodd Heledd Fychan AS:

“Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn rhan bwysig o’n hunaniaeth fel cenedl, ac yn gyfle blynyddol i ddathlu a hyrwyddo’r Gymraeg fel iaith fyw a chyfoes.  

“Mae’r Eisteddfod hefyd gyda rôl bwysig i’w chwarae o ran cyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 a hyrwyddo Cymru a’r Gymraeg yn rhyngwladol.

“Tra bod Llywodraeth Cymru yn rhoddi peth cefnogaeth i’r Eisteddfod Genedlaethol, nid yw wedi gweithredu’n llawn ar yr argymhellion wnaed gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen a sefydlodd yn 2012, gan gynnwys yr angen i gynyddu’r grant refeniw a grant cyfalaf.

“Gyda rhagor o gefnogaeth gan y Llywodraeth, gellid sicrhau dyfodol yr Eisteddfod a hefyd ei hyrwyddo’n ehangach fel gŵyl ryngwladol o bwys.

“Rhaid hefyd gwneud mwy i sicrhau bod teuluoedd lleol i’r ŵyl yn cael y cyfle i fynychu a mwynhau, drwy ymrwymo i ariannu mynediad am ddim i deuluoedd incwm isel lleol yn flynyddol. Dylai’r Llywodraeth hefyd archwilio gyda’r Eisteddfod opsiynau ar gyfer cael Eisteddfod am ddim yn Rhondda Cynon Taf y flwyddyn nesaf, fel y bu ym Mae Caerdydd yn 2018.

“Heb os, mae’r Eisteddfod wedi wynebu heriau lu dros y blynyddoedd diwethaf, gyda Covid, Brexit a’r argyfwng costau byw wedi effeithio ar incwm a chostau. Nid ar chwarae bach mae cynnal gŵyl deithiol o’r fath safon, ac os ydym am ei gwarchod i’r dyfodol, yna mae angen i’r Llywodraeth wneud mwy i gynorthwyo hynny.”

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-08-14 12:10:43 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd