Ymweliad gyda Ysgol Gynradd y Rhigos

Yn dilyn cyhoeddi ymgynghoriad gan Gyngor RhCT yn cynnig cau'r ysgol, ymwelodd Heledd Fychan AS gyda Ysgol Gynradd y Rhigos yn ddiweddar, gan gyfarfod â staff a disgyblion.

Yn ystod yr ymweliad, siaradodd Ms Fychan â Chadeirydd y Llywodraethwyr, staff a dysgwyr a gweld gyda’i llygad ei hun pa mor arbennig yw ysgol, a pham mae rhieni a’r gymuned leol wedi lansio ymgyrch i achub yr ysgol.

Er bod niferoedd y disgyblion yn isel, fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl gan ysgol mewn pentref gwledig, mae'r addysg a'r cyfleusterau a ddarperir o safon uchel. Mae hefyd yn amlwg bod yr ysgol yn galon i’r gymuned leol, ac yn chwarae rhan allweddol o ran cydlyniant cymdeithasol.

Wrth siarad yn dilyn yr ymweliad, dywedodd Ms Fychan: “Rwy’n cefnogi’n llwyr y rhai sy’n ymgyrchu i achub Ysgol Gynradd Rhigos.

“Rwy’n bryderus y bydd cau’r ysgol nid yn unig yn cael effaith negyddol ar y pentref ei hun, ond yn bwysicach, y plant a’u teuluoedd.

“Ar hyn o bryd, mae 72% o blant yn cerdded neu’n defnyddio beic neu sgwter i gymudo i’r ysgol. Mae 50% yn mynychu clwb brecwast, a 70% yn mynychu clybiau ar ôl ysgol. Mae cyfraddau presenoldeb yn uchel, ac mae’r disgyblion yn ffynnu.

“ Rwy’n annog Cyngor RCT i wrando ar y safbwyntiau a gyflwynir yn ystod yr ymgynghoriad a chadw’r ysgol ar agor.”

I weld y cynigion ac ymateb i'r ymgynghoriad, dilynwch y ddolen hon: Ymgynghoriad ar gynnig i gau Ysgol Gynradd Rhigos | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (rctcbc.gov.uk)

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-10-24 17:39:54 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd