Cyhoeddi Cylch Gorchwyl yr Adolygiad Llifogydd Annibynnol

Dydd Llun (18.6.2) cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gylch gorchwyl yr adolygiad llifogydd annibynnol.

Wedi'i sicrhau fel rhan o gytundeb cydweithredu Plaid Cymru, mae'r adolygiad hwn yn gam cyntaf tuag at sicrhau'r atebion a chyfiawnder i bawb yr effeithiwyd arnynt gan y llifogydd a ddigwyddodd ym mis Chwefror 2020, yn ogystal ag ar draws Cymru gaeaf 2020 a 2021.  

Bydd yr adolygiad annibynnol yn cael ei arwain gan un o fargyfreithwyr troseddol mwyaf blaenllaw'r DU, yr Athro Elwen Evans QC, a bydd yn edrych ar yr holl dystiolaeth sydd ar gael o ymchwiliadau a gynhaliwyd gan awdurdodau lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru. Bydd cyfle hefyd i'r cyhoedd gyfrannu at yr adolygiad drwy gyflwyno tystiolaeth drwy eu haelodau Senedd leol.

Pan gefais fy ethol, addewais fod yn llais cryf i gymunedau sydd mewn perygl o Lifogydd a chyda chefnogaeth y cymunedau hynny yr ydym wedi gallu sicrhau adolygiad annibynnol o lifogydd. 

Mae wedi bod yn ddwy flynedd hir o ymgyrchu ond diolch i bawb sydd wedi ymgyrchu gyda mi rydym wedi cyflawni'r cam cyntaf pwysig hwn gyda'n gilydd ac rwy'n gobeithio y bydd yr adolygiad yn caniatáu i'r llywodraeth ac asiantaethau llifogydd cenedlaethol ddysgu o ddigwyddiadau yn y gorffennol a gwella eu dull o fynd i'r afael â'r perygl o lifogydd.   

Byddaf yn parhau i sicrhau bod eich lleisiau a'ch profiadau wrth wraidd y broses adolygu. Mae llawer ohonoch eisoes wedi rhannu tystiolaeth gyda mi, ond os nad ydych wedi gwneud hynny, byddaf yn cyhoeddi'n fuan sut y byddaf yn casglu tystiolaeth ychwanegol i'w chyflwyno i'r adolygiad. 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-09-08 23:06:08 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd