Banc bwyd Taf-Elái a chefnogaeth i deuluoedd

Yn ddiweddar, ces gyfle i ymweld â Banc Bwyd Taf-Elái ac i gwrdd ag Andrew a'i dîm ymroddedig o wirfoddolwyr. Yn ystod ein cyfarfod, buom yn trafod yr heriau y mae'r banciau bwyd yn eu hwynebu wrth ateb y galw mawr am eu gwasanaeth. Roedd yn dorcalonnus clywed am yr effaith ddinistriol y mae'r argyfwng costau byw yn ei chael ar bobl o bob oed, a faint o unigolion a theuluoedd sydd methu bwydo eu hunain a’u teuluoedd.

Mae'n realiti trist bod banciau bwyd wedi dod yn anghenraid, ond rydym yn ffodus bod sefydliadau fel Banc Bwyd Taf-Elái yn bodoli i ddarparu cefnogaeth i bobl mewn angen. Os gallwch gyfrannu at eich banc bwyd lleol, gwnewch hynny. Neu os ydych chi'n cael trafferth ac angen bwyd, cysylltwch â ni am help. Dydych chi ddim ar eich pen eich hun ac mae cefnogaeth ar gael.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-07-24 10:00:35 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd