Goryrru ym Mhentre'r Eglwys

Yn ddiweddar, fe wnes i gynnal cyfarfod cyhoeddus gyda phobl leol ym Mhentre’r Eglwys  oedd yn poeni am oryrru yn yr ardal.

Rwy'n ymwybodol nad yw hwn yn fater sy'n unigryw i'r ardal hon gyda nifer o etholwyr yn cysylltu â’r swyddfa am faterion tebyg.

Y peth gorau y gallwch wneud pan welwch rywun yn gyrru'n beryglus yw rhoi gwybod i'r heddlu amdano.

 

Gallwch ddarganfod ganllaw ar sut i adrodd goryrru yn eich ardal isod.

 

Bydd fy swyddfa'n monitro'r sefyllfa ac yn codi unrhyw faterion pellach yn y Senedd.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-05-16 16:13:31 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd