Cymorth gyda Costau Ysgol

Ydych chi'n chwilio am wisg ysgol ar gyfer y flwyddyn newydd ysgol?

 

Gyda chostau byw yn cynyddu, bydd miloedd o deuluoedd yn cael trafferth fforddio gwisgoedd ysgol drud.

Mae nifer o brosiectau anhygoel ar draws y rhanbarth sy'n barod i helpu teuluoedd i leihau'r gost drwy gynlluniau ailgylchu gwisgoedd ysgol neu siopau Cyfnewid Gwisg Ysgol. Os ydych yn gwybod am unrhyw rai, plis rhoddwch linc yn y sylwadau.

 

Mae yna grant o hyd at £300 ar gael i rai teuluoedd i helpu tuag at gostau'r flwyddyn ysgol drwy'r Grant Datblygu Disgyblion.

 

Mae’n bosibl defnyddio'r grant i dalu am wisg ysgol neu gost offer. I wneud cais mae angen cysylltu â'ch awdurdod lleol:

 

RhCT: https://bit.ly/3dAmFCn

 

Bro Morgannwg: https://bit.ly/3SRpU8S

 

Caerdydd : https://bit.ly/3QNzQhE

 

Nid yw pawb sydd angen cymorth yn gynnwys am y GDD, felly os ydych yn cael trafferth fforddio costau ysgol, cysylltwch gyda fy swyddfa i ganfod pa gymorth arall alla’i fod ar gael.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-08-16 12:04:16 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd