Achub ein Meddygfeydd

Mynychais gyfarfodydd cyhoeddus ynghylch y posibilrwydd o gau dau bractis Taff Vale: un yng Nghilfynydd a’r llall yn Ynysybwl. Mae’r teimlad ymysg trigolion yn glir – mae’r meddygfeydd hyn yn achubiaeth i’r cymunedau hyn. Bydda’i cau'r un o'r canghennau hyn yn cael effaith ddinistriol ar y rhai sydd eisoes yn ei chael hi'n anodd sicrhau apwyntiadau. Byddaf yn gweithio’n agos gyda ein cynghorwyr lleol Paula Evans, Amanda Ellis a Hywel Gronow i sicrhau ein bod yn archwilio pob opsiwn ac yn brwydro i achub y meddygfeydd hyn.

Os nad ydych wedi gwneud eto, llofnodwch y deisebau:

CLICIWCH YMA


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-11-06 02:36:51 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd