Adroddiad S4C angen bod yn ‘drobwynt’ meddai Plaid Cymru

Llefarydd Plaid Cymru Heledd Fychan yn ymateb i adroddiad ‘ysgytwol’ i S4C

Mae angen i adroddiad ‘ysgytwol’ i mewn i honiadau o fwlio o fewn S4C fod yn ‘drobwynt’ i’r sianel meddai Plaid Cymru.

Cafodd yr adroddiad gan gwmni cyfreithwyr Capital Law ar yr amgylchedd o fewn S4C ei gyhoeddi heddiw.

 

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar ddiwylliant Heledd Fychan AS fod pobl Cymru yn ‘haeddu sicrwydd’ bod y sianel yn cymryd eu rôl unigryw fel darlledwr cyhoeddus ‘o ddifri’.

Talodd deyrnged i’r staff a ‘siaradodd yn erbyn ymddygiad gwael’ a hynny o dan amgylchiadau anodd.

Meddai llefarydd Plaid Cymru ar ddiwylliant Heledd Fychan AS,

“Mae'r adroddiad hwn yn ysgytwol ac angen bod yn drobwynt i’r sianel. 

“Hoffwn ganmol staff S4C a siaradodd yn erbyn ymddygiad gwael o dan amgylchiadau eithriadol o anodd.

“Mae S4C yn sefydliad cenedlaethol sy’n rhan annatod o’n diwylliant a’n heconomi greadigol Cymru, ac rydym yn haeddu sicrwydd bod y sianel yn cymryd eu rôl unigryw fel darlledwr cyhoeddus o ddifri.

“Edrychwn ymlaen at ymgysylltu ag S4C yn ystod craffu seneddol yn y Senedd ac yn San Steffan i geisio sicrwydd bod y camau priodol yn cael eu cymryd i adfer hyder yn ein sianel.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-12-13 15:07:58 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd