Ymateb i'r gwrthdaro yn Gaza ac Israel

Rwy'n siŵr eich bod chi fel fi wedi cael eich effeithio gan y lluniau sy'n dod allan o Israel a Gaza dros yr wythnosau diwethaf. Mae'r gwrthdaro parhaus wedi arwain at ddioddefaint aruthrol a cholli bywyd ar y ddwy ochr.

Mewn ymateb i’r digwyddiadau trasig hyn, rwyf i, ynghyd â’m cyd-Aelodau ym Mhlaid Cymru, wedi arwain y galwadau yn y Senedd am gadoediad ar unwaith, ac am ryddhau gwystlon. Mae’n hollbwysig ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddod â’r trais hwn i ben a dod o hyd i ateb heddychlon. Er y gall y gwrthdaro ymddangos yn bell i ffwrdd, dros y mis diwethaf, rwyf wedi clywed straeon torcalonnus gan drigolion sydd wedi cael eu heffeithio’n uniongyrchol gan y gwrthdaro hwn. Mae eu straeon am golled a thrawma wedi fy nghyffwrdd yn ddwfn ac yn fy atgoffa o bwysigrwydd cyd-sefyll gyda phawb sy’n dioddef.

 

Ers dechrau’r gwrthdaro, rwyf wedi mynychu nifer o wylnosau yn galw am gadoediad, ac rwyf wedi cael cyfle i gwrdd â chynrychiolwyr o’r cymunedau Iddewig a Mwslimaidd yng Nghanol De Cymru.

 

Rhaid inni barhau i godi ein lleisiau a chefnogi ymdrechion i ddod o hyd i ateb heddychlon i'r gwrthdaro dinistriol hwn


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-01-10 10:53:25 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd