PLAID CYMRU YN GALW AR HSBC I WRTHDROI'R PENDERFYNIAD I DDIDDYMU EI GWASANAETH FFÔN CYMRAEG

Mae Plaid Cymru wedi galw ar HSBC i wrthdroi eu penderfyniad i ddiddymu'r gwasanaeth ffôn iaith Gymraeg.

Rhoddwyd gwybod i wleidyddion am benderfyniad y banc trwy lythyr ar fore Mercher, 8 Tachwedd.

Wrth ymateb i’r penderfyniad, cyflwynodd Plaid Cymru cwestiwn brys i Lywodraeth Cymru yn y Senedd, cysylltu ar frys â Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg, a hefyd galw am gyfarfod brys gyda HSBC yn San Steffan.

Yn ymateb, dywedodd Llefarydd Plaid Cymru ar yr Iaith Gymraeg, Heledd Fychan AS:

Wrth ymateb, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar y Gymraeg, Heledd Fychan AS, a llefarydd yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn San Steffan, Ben Lake AS:

“Mae’n siom enfawr i glywed am benderfyniad HSBC i ddiddymu eu gwasanaeth Iaith Gymraeg dros y ffôn sydd, i nifer fawr o’u cwsmeriaid, yn adnodd hollbwysig.  

“Rydym yn gweld nifer fawr o’u canghennau yn cau, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, gwasanaethau arian parod yn cael eu cyfyngu, a nawr y gwasanaeth Iaith Gymraeg yma yn cael ei ddiddymu.  

“Mae nifer o gwsmeriaid yn defnyddio HSBC oherwydd eu gwasanaeth Cymraeg, ac mae’n wir i ddweud nad yw’r banc wedi gwneud digon i’w hyrwyddo. Mae hyn yn ergyd enfawr i’w cwsmeriaid yng Nghymru yn enwedig eu cwsmeriaid hŷn, a’r rhai sydd ddim â mynediad i dechnoleg ddigidol.

 “Mae addewid y banc i 'drefnu galwad yn ôl yn Gymraeg, o fewn 3 diwrnod gwaith' nid yn unig yn ansensitif i'r pwysau ariannol y bydd rhai pobl yn eu hwynebu, ond hyn yn beryglus. I lawer, nid ‘dewis’ yw cael mynediad i'w banc trwy’r Gymraeg - mae'n anghenraid. Maen nhw'n dweud eu bod nhw ‘wedi cadarnhau bod pob cwsmer yn gallu bancio yn Saesneg.’ Nid yw hyn yn wir.

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-11-08 14:20:15 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd