Adroddiad newydd yn dangos llwybr a allai rymuso democratiaeth Cymru

Nawr yw’r amser i osod mas y camau ar gyfer datganoli darlledu, meddai Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd “camau beiddgar” i ddechrau'r gwaith sydd ei angen i alluogi datganoli pwerau dros ddarlledu, a gweithredu ar argymhelliad allweddol adroddiad a gyhoeddwyd heddiw i sefydlu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu Cysgodol i Gymru.

Dywed llefarydd Plaid Cymru dros ddarlledu, Heledd Fychan AS, bod cyfryngau annibynnol yn “hollbwysig” i gymdeithas ddemocrataidd.

Daw'r galwadau yn dilyn cyhoeddi adroddiad gan banel arbenigol sy'n edrych ar ddatganoli darlledu i Gymru.

Mae'r Cytundeb Cydweithio yn dweud bod Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru yn cytuno y dylid datganoli pwerau darlledu a chyfathrebu i'r Senedd.

Argymhelliad canolog yr adroddiad yw y dylai Llywodraeth Cymru fwrw ymlaen â sefydlu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu Cysgodol i Gymru, erbyn mis Medi 2024.

Mae Plaid Cymru wedi dweud bod yr argymhelliad yn “rhy bwysig i oedi”.

Dywedodd Heledd Fychan AS, llefarydd Plaid Cymru dros ddarlledu,:

“Mae’r adroddiad heddiw yn ddatblygiad sylweddol i Gymru i’n helpu i gymryd camau i roi hwb i’n democratiaeth.

“Mae cyfryngau teg, annibynnol a chytbwys wrth wraidd pob cymdeithas ddemocrataidd. Dylid gwneud penderfyniadau am faterion cyfathrebu a darlledu i Gymru, yng Nghymru. Tra bod gan wlad arall, a llywodraeth arall, y grym dros gyfryngau Cymru, democratiaeth Cymru fydd ar ei cholled.

“Yn hanfodol, mae’r adroddiad yn nodi y bydd angen corff yng Nghymru ar Lywodraeth Cymru i droi ato am arweiniad ar lywio’r newidiadau ar y gorwel, ac i gynyddu tryloywder a phlwraliaeth y cyfryngau yng Nghymru.

“Mae’r cyfrifoldeb nawr ar Lywodraeth Cymru i weithredu’r argymhellion yn yr adroddiad a chymryd camau ar unwaith i sefydlu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu Cysgodol. Mae hwn yn fater rhy bwysig i’w ohirio.”

Sefydlwyd y Panel Arbenigol drwy'r Cytundeb Cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru yn 2022.

Dywedodd yr Aelod Dynodedig, Cefin Campbell AS:

“Trwy Gytundeb Cydweithio Plaid Cymru gyda Llywodraeth Cymru, rydym wedi gallu mynd i’r afael yn uniongyrchol â’n pryderon am yr angen i gryfhau’r cyfryngau a gwarchod rhag ymosodiadau ar ei hannibyniaeth.

“Yng Nghymru, mae ein dull o ymdrin â darlledu a chyfathrebu yn ymwneud â budd y cyhoedd. Mae hyn yn hollol wahanol i ddull Llundain-ganolog, sy’n canolbwyntio ar elw Llywodraeth y DU.

“Credwn mewn dyfodol lle mae plwraliaeth ddemocrataidd ac amrywiol yn y cyfryngau sy’n gwella ac yn adlewyrchu bywyd cenedlaethol Cymru. Bydd sefydlu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu Cysgodol i Gymru a all amddiffyn a gwella ein llwyfannau gwasanaethau cyhoeddus lleol a chenedlaethol yn gam hollbwysig ymlaen.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-08-14 13:08:59 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd