Angen cynnyrch mislif dros yr Haf?

Nid yw mislif yn stopio oherwydd ei bod yn gwyliau, ac ni ddylai unrhyw un orfod poeni am fynediad at gynnyrch mislif hanfodol. Mae gan fy swyddfa ym Mhontypridd gynnyrch mislif am ddim ar gael i'r unrhyw un sydd eu hangen. Galwch mewn neu yrru neges breifat atom, a byddwn yn gwneud yn siwr eich bod yn eu derbyn.

Yn ogystal, gallwch ddod o hyd i  gynhyrchion mislif am ddim dros yr haf yn y lleoliadau canlynol:

Rhondda Cynon Taf

 • Swyddfa Heledd Fychan - Cynnyrch Cyfnod Rhad ac Am Ddim ar gael i’r rhai sydd eu hangen trwy’r swyddfa neu wneud cais drwy e-bost [email protected]
 • Cyngor Rhondda Cynon Taf - Os ydych chi'n unigolyn sydd angen nwyddau mislif neu'n grŵp sy'n awyddus i dderbyn stoc, cysylltwch ag un o'u tîm neu e-bostiwch nhw ar [email protected]
 • Sefydliadau lleol a Hybiau cymunedol:
  • ACTIVE 4 Blood Charity - Head Office, Unit 1, Woodland Workshop, Coedcae Lane, Pontyclun, CF72 9DW
  • A.S.D Rainbows/Hwb Enfys - Annez buildings, Training Centre, Glamorgan St, Perhcelyn, Mountain Ash, CF45 3RJ
  • Artis Community Cymuned - Yma, Taff Street, Pontypridd, CF37 4TS
  • Big Bocs Boyd - Pontygwaith Primary School, Graig Street, Pontygwaith, CF43 3LY
  • Bryncynon Community Revival Strategy - The Feel Good Factory, Abercynon Road, Ynysboeth, RCT, CF45 4XZ
  • Café 50 - Pontyclun Town Council, Pontyclun Community Centre, Heol Yr Orsaf, Pontyclun, CF72 9EE
  • Canolfan Pentre c/o - Llewelyn Street, Pentre, RCT, CF41 7BS
  • Cynon Linc Community Hub - Cynon Linc, Seymour Street, Aberdare, CF44 7BD
  • Citizens Advice - Citizens Advice, Knight Street, Mountain Ash, CF45 3EY
  • Challenging Behaviour Support - 33, Gelliwastad Rd, Pontypridd, CF37 2BN
  • Cornerstone Church - Cornerstone Church, Sion Terrace, Cwmbach, Aberdare, CF44 0AS
  • Communities for Work Plus - Perthcelyn Training Centre, Perthcelyn, Mountain Ash, CF45 3RJ
  • First Choice Services - Dewi Sant Hospital, Albert Rd, First Floor, First Choice Services, CF37 1LB
  • First Steps Nursery - 18, Main Rd, Tonteg, Pontypridd, CF38 1PN
  • Glyncoch Community Regeneration LTD - Glyncoch Community Centre, Clydach Close, Glyncoch, Pontypridd, CF37 3DA
  • Glyncoch Regeneration Ltd - Glynch Community Centre, Clydach Close, Glyncoch, Pontypridd, CF37 3DA
  • Gilfach Goch Community Association - Cambrian Avenue, Gilfach Goch, RCT, CF39 8TG
  • Girlguiding Abercynon with Abercynon Community Centre - 6, The Grove, Pontypridd, CF37 3BQ
  • Hiwaun YMCA - Manchester Place, Hirwaun, CF44 9RB
  • Hope Church Rhondda - 1, Waun Wen, Porth, CF39 9LX
  • ITEC SKILLS - ITEC SKILLS, 5th Floor, Ty Pennant, Mill Street, Pontypridd, CF37 2SW
  • Lee Garden Pool - 12, Railway Terrace, Penrhiwceiber, Mountain Ash, CF45 3ST
  • Llamau - Flat 2, 21, Llwynypia Road, Tonypandy, CF40 2HZ
  • Llanharan Community Council - 2A Chapel Rd, Llanharan, CF72 9QA
  • Llanharan Drop In Centre - Llanharan Drop In Centre, 23A Bridgend Road, Llanharan, CF72 9RD
  • Llanharan RFC Girls - 22, St Peter's Avenue, Llanharan, CF72 9UQ
  • Manage Money Wales - The Factory, Jenkin Street, Porth, CF39 9PP
  • Manage Money Wales - Welsh Hills Works, Jenkins Street, Porth, CF39 9PP
  • Mother's Matter - 2, Maes Y Wennol, Miskin, CF72 8SB
  • Mothers Matter - 46 Brynamlwg, Pontyclucn, CF72 8AU
  • New Horizons Mental Health - 16, Dean Street, Aberdare, CF44 7BN
  • New Life Church - New Life Community Church, Mill Street, Tonyrefail, CF39 8AR
  • New Life Community Church - Mill Street, Tonyrefail, Porth, CF39 8AB
  • Newydd Housing - Newydd Housing Association, Trem Y Cwm, Masefield Way, Rhydyfelin, CF37 5HQ
  • Oasis Community Church Aberdare - Oasis House, 46, Heol, Bryn Gwyn, Penywaun, CF44 9HB
  • Oasis House - Oasis House, 46, Heol, Bryn Gwyn, Penywaun, CF44 9HB
  • Penderyn Community Centre - Penderyn Community Centre, Pontpren, Penderyn, CF44 9JN
  • Penywaun Community Centre - 20, Erw Las, Penywaun, RCT, CF44 9BH
  • RCT Carers Support Project - RCT Carers Support Project 11-12 Gelliwastad Road, Pontypridd, RCT, CF37 2BW
  • Rhino Female Rugby Hub - 37, Caer Gerddi, Upper Church Village, Pontypridd, CF38 1UG
  • RHA Wales - 97a, Dunraven Street, Tonypandy, RCT, CF40 1AR
  • RHA Wales (Little Shed) - 97b, Dunraven Street, Tonypandy, CF40 1AR
  • Role Play Lane - 5, Coed Y Duffryn, Church Village, RCT, CF38 1TQ
  • South Wales NN Policing Team - Pontypridd Police Station, Berw Road, Pontypridd, CF37 2TR
  • St Johns Porth Newydd - 26, Kimberley Way, Glynfach RCT, CF39 9HS
  • St Winifred's Church Penywaun - 58, Glan Rd, Gadleys, Aberdare, CF44 8BW
  • The Arts Factory - Arts Factory, Maerdy Community Centre, CF43 4DD
  • The Cwm - Unity Big Bocs Bwyd - Cwmaman Primary School, Glanman Road, Aberdare, CF44 6LA
  • The Fern Partnership - Ferndale HWB, North Rd, Ferndale, CF43 4HR
  • The Lighthouse Project - Tonyrefail Community Centre, Pritchard St, CF39 8PA
  • The Pantry, Llanharan Community Council - 2A Chapel Road, Llanharan, Pontyclun, CF72 9QA
  • Tylorstown Surgery - Tylorstown Surgery, Ferndale Road, Tylorstown, CF43 3HB

 

 

Caerdydd

 • Senedd Cymru - Welsh Parliament, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1SN. Dewch o hyd i gynhyrchion mislif am ddim sydd ar gael ym mhob toiled!

 • Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd - Parc Pl, Caerdydd CF10 3QN. Edrychwch ar eu cefnogaeth ar gyfer urddas mislif: Dolen i Dudalen Urddas Cyfnod Undeb Myfyrwyr Caerdydd

 • Hybiau a Llyfrgelloedd Cyngor Caerdydd - Ymwelwch â'ch hyb neu lyfrgell agosaf, casglwch daflen #peroddignity, a dewiswch yr eitemau sydd eu hangen arnoch. Dewch o hyd i’r hyb neu’r llyfrgell agosaf yma: Dolen i Hyb Cyngor Caerdydd a Lleolwr Llyfrgell.

 • People First Cardiff – Yn cynnig cynhyrchion mislif am ddim i’r pobls sydd ag anabledd dysgu neu broblemau niwrolegol eraill fel awtistiaeth na allant ddefnyddio cynhyrchion mislif traddodiadol. Dolen i dudalen cyswllt pobl yn Gyntaf Caerdydd
 • Love your period -  e-bostio [email protected] neu gallwch cyslltu a'r tim drwy eu sianeli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer chynnyrch cyfnod mislif ac addysg mislif.

 

Bro Morgannwg

Mae cynhyrchion mislif ar gael mewn nifer o leoliadau gwahanol ar draws bro Morgannwg.

Mae rhestr o'r pwyntiau casglu i'w gweld isod ac ar eu gwefan hi: Dolen i dudalen Urddas Mislif Bro Morgannwg

Adeiladau'r Cyngor


• Swyddfeydd Dinesig
• Canolfan Deulu Dechrau'n Deg
• Adeilad Dechrau'n Deg
• Canolfan Ddydd yr Hen Goleg

Canolfannau Hamdden


• Canolfan Hamdden y Barri
• Canolfan Hamdden Penarth
• Canolfan Hamdden Llanilltud
• Canolfan Hamdden y Bont-faen

Llyfrgelloedd


• Llyfrgell y Barri
• Llyfrgell Llanilltud
• Llyfrgell y Bont-faen
• Llyfrgell Penarth
• Llyfrgell y Rhws
• Llyfrgell Sain Tathan
• Llyfrgell Gwenfô
• Llyfrgell sully

Tai/Hostai

• Golau - Hafod
• Ty John Rowley
• Ty A Fro
• Ty Newydd
• Ty Dylan
• Ty Iolo
• Cefnogaeth Symudol POBL

Banciau Bwyd Bro Morgannwg


• Pod Bwyd Penarth
• Foodshare / Canolfan Gymunedol CF61
• Y Pantri Bwyd – Margaret Alex a’r Ganolfan Gymunedol
• Banc Bwyd y Fro yn The Gathering Place
• Banc Bwyd y Fro yn Eglwys Bedyddwyr Bethel
• Banc Bwyd y Fro yng Nghapel Bethesda
• Banc Bwyd y Fro yn Eglwys yr Hôb
• Banc Bwyd y Fro yn Eglwys y Teulu Coastlands
• Banc Bwyd y Fro yn Eglwys y Santes Fair

Canolfannau Ieuenctid/Clybiau ar ôl Ysgol


• Clwb Ieuenctid Y Wig
• Clwb Ieuenctid Tregolwyn
• Bws Vpod ym Maes Parcio BP Sili
• Clwb Ieuenctid y Barri
• Clwb Ieuenctid y Rhws
• Clwb Ieuenctid Penarth
• Clwb Ieuenctid Llanilltud Fawr
• Clwb Ôl Ysgol Uwchradd Whitmore
• Clwb Ôl Ysgol Llanilltud Fawr
• Clwb Ar Ôl Ysgol St Cyres
• Clwb Ar Ôl Ysgol Stanwell

Lleoliadau Eraill


• Cornel Cadogs - Parc Fictoria
• Dosbarth ar wahân
• Salon Harddwch Pen 2 Toe
• Ffitrwydd Craidd Cardio
• Canolfan Feddygol y Glannau
• Caffi Ruck
• Yr Hyb

Unedau Dosbarthu Dewis a Chymysgu

• Swyddfeydd Dinesig yn y Barri
• Golau Caredig (ar Broad Street)
• Ysgol Uwchradd Pencoedtre

Gall myfyrwyr sydd angen cynnyrch mislif dros yr haf gallu derbyn yn uniongyrchol gan y cyngor am ddim. Cysylltwch â [email protected] a rhowch enw, ysgol, grŵp blwyddyn, a chyfeiriad y disgybl i wneud cais am y nwyddau rhad ac am ddim.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Brooke Webb
  published this page in Newyddion 2023-07-25 10:20:39 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd