Buddsoddi mewn Chwaraeon Cymunedol: Cyfarfod Prif Swyddog Gweithredol a Chadeirydd Chwaraeon Cymru

Cefais y pleser o gyfarfod â Phrif Swyddog Gweithredol a Chadeirydd Chwaraeon Cymru yn y Senedd yr wythnos hon. Roedd yn gyfle cyffrous i drafod dyfodol chwaraeon cymunedol a'r buddsoddiadau sy'n cael eu rhoi i'w gefnogi.

Roedd yn wych clywed am y buddsoddiad o £885,182 gan Gronfa Cymru Actif ar gyfer y cyfnod 2022-23, sydd wedi bod o fudd i glybiau chwaraeon cymunedol yng Nghanol De Cymru. Mae’r cyllid sylweddol hwn yn cael effaith gadarnhaol ar fentrau chwaraeon yn y rhanbarth.

Yn ystod ein sgwrs, roeddwn wrth fy modd yn dysgu am y gwaith eithriadol sy'n cael ei wneud gan WISP Judo Cymru. Mae'r clwb hwn yn dod â phlant o addysg prif ffrwd ynghyd a'r rhai ag ystod o anableddau dysgu, gan gynnwys awtistiaeth a Syndrom Down. Cawsant £1,040 y llynedd i sicrhau bod y genhedlaeth nesaf yn gallu parhau i elwa ar gyrsiau hyfforddi angenrheidiol. Mae'r cyllid hwn, a ddarperir drwy Gronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru, yn dangos eu hymrwymiad i gefnogi clybiau a sefydliadau chwaraeon nid-er-elw.

Edrychaf ymlaen at dderbyn eu cynnig o gyfarfod â rhai o grwpiau yn y rhanbarth i weld sut mae'r buddsoddiad hwn wedi gwneud gwahaniaeth yn eu cymuned.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-10-02 09:12:49 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd