HELEDD FYCHAN AS Ymweld â RE: Make it Valleys

Roedd yn wych cyfarfod â Nova a’r tîm yn RE:MAKE Valleys ddydd Gwener diwethaf ac ymweld â’u siop dim gwastraff a gofod cymunedol yn Maerdy.

Mae eu Llyfrgell o Bethau yn ychwanegiad gwych i'r gymuned lle gall y gymuned fenthyg offer ar gyfer prosiectau DIY, rhoi cynnig ar hobïau newydd, a hyd yn oed tacluso eu gardd. Mae ganddyn nhw bopeth sydd ei angen arnoch chi ar gyfer cynnal parti neu gael noson ffilm, i gyd am gost fach iawn. 

Mae'r gwasanaeth atgyweirio yn wych hefyd! Mae gwirfoddolwyr medrus yn helpu i drwsio eitemau cartref a dillad sydd wedi torri am ddim. Dewch â'r rhannau sydd eu hangen i'w hatgyweirio, a byddant yn helpu gyda'r gweddill. Mae'r siop dim gwastraff yn cynnig ystod eang o fwyd sych, ffres ac wedi'i rewi, yn ogystal â hanfodion y cartref, i gyd yn ddi-becyn. Rydych chi'n dod â'ch cynwysyddion eich hun ac yn prynu'n union yr hyn sydd ei angen arnoch chi. Os ydych yn yr ardal, aewch i ymweld. Dylai fod gan bob cymuned ofod a phrosiect tebyg!


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-12-19 09:53:32 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd