Heledd Fychan AS yn codi pryderon am barc ynni gwynt arfaethedig yn Ne Cymru

Mae Bute Energy am geisio adeiladu Parc Ynni o'r enw Twyn Hywel ar y ffin rhwng Caerffili a Rhondda Cynon Tâf. Y cynnig yw gosod 14 o dyrbinau 200m o uchder ar hyd mynydd Eglwysilan a Llanfabon, uwchben Cilfynydd a lawr i gyfeiriad Senghennydd.

Mae llawer o drigolion wedi cysylltu â mi i fynegi eu pryderon a’u gofidiau am y datblygiadau arfaethedig felly rwyf wedi cyflwyno’r rhain mewn ymateb i gorff Llywodraeth Cymru, Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PCAC) heddiw. Gallwch ddarllen hwn yma. Os hoffech chi ddweud eich dweud am y cynlluniau, fe welwch nhw yma. I ddanfon eich ymateb cysylltwch â:[email protected]

 

I ddarllen fy ymateb llawn i’r ymgynghoriad edrychwch ar y llythyr isod:

 

 

  


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-09-08 15:14:56 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd