Heledd Fychan AS yn cwrdd â grŵp cymorth cymdeithasol Friends R Us Aberdâr

Yn ddiweddar cefais y cyfle i ymweld a siarad â’r grŵp cymorth cymdeithasol Friends R Us Aberdâr. Mae’r grŵp yn cyfarfod yn rheolaidd ar ail ddydd Llun pob mis, ac eithrio Ionawr, rhwng 7 a 9pm yn Neuadd Ambiwlans Sant Ioan, Aberdâr ac mae’n agored i bawb sydd wedi dioddef o salwch iechyd meddwl neu sy’n adnabod unrhyw un sydd wedi, neu wedi bod neu yn ofalwr.

Fe’i sefydlwyd gan Geraint Price a Meinir Williams yn dilyn marwolaeth sydyn mab Geraint, a brawd Meinir, Emyr, o ganlyniad i’w salwch meddwl yn Ebrill 2002.

Heb os, mae’r grŵp yn cynnig llawer iawn o gefnogaeth i’r rhai sy’n mynychu, ac o ganlyniad, dyfarnwyd Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol iddynt yn 2022 ar ôl 20 mlynedd o wasanaethu’r gymuned. Mae eu teithiau hefyd yn cael eu hariannu’n flynyddol gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac roedd cyffro mawr pan ymwelais am daith i Longleat.

Cawsom drafodaeth wych awr am awr, gyda digon o faterion i mi eu codi pan fydd y Senedd yn dechrau cyfarfod eto ym mis Medi. I ddarganfod mwy am y grŵp, ewch i Friends R Us ar Facebook


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-08-16 09:52:16 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd