Mae Heledd Fychan AS yn ymuno â meddygon ifanc ar y llinell biced

Bore ‘ma, ymunais â ein meddygon ifanc ar y llinell piced yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Mae toriad o 1/3 yn eu cyflogau mewn termau real dros pymtheg mlynedd wedi gadael nhw mewn sefyllfa anodd iawn. Mae’n rhaid i Llywodraeth Llafur Cymru ddod yn nôl i’r bwrdd i wrando ar BMA Cymru Wales a pham eu bod nhw’n galw am adferiad tâl.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-01-18 21:33:32 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd